Magyarországi mobil elérehetőség: 06 30 685 2094

A Benedek-féle Tao-eszközökről általában

A zenei átélés egy specifikus formája, amelyben a hang nem pusztán akusztikusan, mint dallam, melódia, ritmus ér el bennünket, hanem testi kontaktusban mint rezgés, rezonancia. Ez természetesen már a hétköznapi beszédnél és zenénél is fennál, hiszen a hallás a levegő fikiai rezgésén alapul, mindezonáltal a rezgés közvetlen, testi megélése általában érzékelési küszöb alatti.

Ha azonban a rockkoncertek fizikailag is megélhető  hangerejére, vagy az idő közben az audiovizuális világban elterjedt melysugárzókra (subwoofer) gondolunk, világossá válhat számunkra, hogy a mai (nyugati) emberben egyre inkább a zeneiség plasztikus, testi megélése kerül elő térbe. Egy zenei élmény, amely nem csak lelkileg,hanem "csontig hatolóan" ragadja magával az embert.

Az ősi tibeti vagy ayurvéda hagyományokban fontos szerepet töltöttek be a különféle gongok, hangtálak, de fából készült hangágyak is, amelyek a spirituális-meditatív gyakorlatokban, és a gógyításban is fontos szerepet kaptak. (A tibeti hangtálak, gongok pl.néhány évtizede egyre inkább tért hódítanak itt, nyugaton is.)

 

A gyógyító rezonanciaátvitel legkülönfélébb fajtái voltak használatban már az ősi keleten is, miközben a modern nyugati orvoslásban inkább a mesterségesen  gerjesztett,  elektromagneti-kus formák terjedt el.

 

Meggyőződésünk azonban, a tapasztalat mutatja-,hogy a természetes forrásból származó "analóg" rezonanciaforrások olyan finomsággal és mélységgel bírnak, amelyeknek hatásminőségében még csak a közelébe sem érnek a mesterségesen gerjesztett hullámforrások.

 

A Benedek-féle Tao-eszközökben egy régi, sőt ősi és újrafelfedezett elv, felhasználási mód jelenik meg, ugyanakkkor a Tao-Hangágy és a Zengőszék kifejlesztésekor teljes mértékben a saját tapasztalatainkra és intuíciónkra támaszkodtunk.

Maga a Tao-Hangsor is (lásd részletesen alább) erőteljesen különbözik a keleten általánosan elterjedt hangsoroktól, amelyek általában polycord jellegüek (több azonosan hangolt húrral rendelkezö eszközök), és főként a felhangokkal dolgoznak.

 

A TAO- hangsor és a Tao-rezonanciaterápiás eszközök

4 oktávos Tao-Hangsor (Tao-Hangkabin)
4 oktávos Tao-Hangsor (Tao-Hangkabin)

 

„[...] hogy az ember, mint olyan, a megfelelő, emberhez méltó módon legyen a világba állítva.

 (Hermann Pfrogner, Rudolf Steinert idézve)

 

 

 

 

 

Rudolf Steiner egy 1924-ben a hangeuritmia-ciklus egyik előadásába fűzte be azt az euritmistáknak szánt komplex meditációs gyakorlatot, amelynek fő eleme az a négy hang, ami az általunk használt Tao-hangsor 3 és 4 oktávos változatának alapját képezi. A Tao-hangokkal történő munka több évtizedes, -közel százéves- múltra tekint vissza, amely a meditációs gyakorlatokon és a gyógypedagógiai munkán keresztül fokozatosan jutott el a rezonanciaterápiás alkalmazásokig.

Fontosnak tartjuk megemlíteni Hermann Pfrogner zenetörténész -és tudós nevét, aki egy külön kis írást szentelt ennek a hangszekvenciának. (Tao. Ein Vermächtnis, 1986)

 

Maria Schüppel -az antropozófus zeneterápiás képzés tulajdonképpeni megalapozója- oktató tevékenysége során kitüntetett figyelmet szentelt a Tao-hangoknak és az azokból eredeztetett hangsoroknak. Egyik tanítványa Victoria Ryan zeneterapeuta-gyógypedagógus volt, aki a tanárnője által közvetített különféle Tao-hangsoroktól inspirálva az első -még három oktávos- Tao-Hárfát kigondolta, melynek őspéldányát Andreas Lehmann német hangszerkészítő készítette el.

A klinikai, -főként felnőttekkel végzett- munka azonban szükségessé tette a hangterjedelem mély hangtartományban történő kibővítését: Monica Bissegger német zeneterapeuta (Filderklinik, Filderstadt) a Tenor Tao-Hárfával szerzett klinikai tapasztalatai által indíttatva építtette meg Andreas Lehmannal az első négyoktávos ún. Basszus Tao-Hárfát.

 

Basszus Tao-Hárfa és Tao-Hangágy
Basszus Tao-Hárfa és Tao-Hangágy

 A következő lépést Benedek Róbert jelentette, -aki első lökését a fent említett német hangszerkészítőtől kapta-, önállóvá vált munkája során felfedezte a Tao-hangsor fenomenális vibroakusztikus hatását és több éves intenzív munkával kifejlesztette egyrészt saját terápiás metódusát (a Tao-eszközök testkontaktussal történő alkalmazása)  -egyidejűleg inspirálva a Tao-hangsor ilyen irányú alkalmazását, másrészt ennek a többéves kutatás-jellegű munkájának tapasztalatait leszűrve megalkotta a nagy Tao-eszközöket (Tao-hangágy, Zengőszékek), amelyek azóta több európai klinikán, orvosi és természetgyógyász rendelőben váltak fő zeneterápiás eszközzé. (receptív zeneterápia, humánenergetika, stb.)

 

lásd bővebben: Film a Tao-eszközökről 

 

 

A Tao-eszközök általános felhasználási területei:

  • zeneterápiás kezelések, klinikák 
  • pszichoterápia, pszichiátria
  • iskolák, 
  • óvodák, 
  • speciális intézmények, gyógypedagógiai intézmények
  • szülésre felkészítés, szülés támogatása, anya-magzat kommunikáció segítése
  • geriátriai centrumok, idősek otthona 
  • wellness -és gyógycentrumok

     

 

A Tao-Hárfák

Praktikus, könnyen kezelhető és hordozható eszköz, melyet közvetlenül a kezelni kívánt területre helyezhetünk.

Sokféle felhasználási területet kínál:

- egyéni és csoportos kezelés önállóan a hárfával

- kiegészítve a hangággyal

- felhasználható egyéb zeneterápiás eszközzel kombinálva is (gongok, harangok, csörgők, hangtálak) egyéni és csoportos hangterápiához

 

A Basszus Tao-Hárfa

A Basszus Tao-Hárfa önmagában is alkalmazható vibroakusztikus terápiás eszközként.

Kilinikák, zeneterapeuták, természetgyógyászok, gyógypedagógusok már évék óta használjak rendkívül jó eredményekkel. (bövebben:  Film a Tao-eszközökről )

Néhány példa az alkalmazásra:

 

-testi-lelki regenáráció és harmonizáció 

-a test energiaszintjének növelése (pl. fáradékonység)

-alvászavarok

-akut fájdalmak csökkentése

-légzésterápia

-depresszió 

-testkép zavarok (pl anorexia)

-lelki páncélzatok áttörése

-döntéshelyzetek segítése,katalizálása

-belső centrálás, elmélyülés (meditatív tudatállapotok)

-általános testi-lelki mélyellazulás elősegítése, stb...

 

 

-4 oktávos Tao-Hangsor, (kiegészül egy mély oktávval)

-föként a felnőttekkel történő munkához

-önállóan is alkalmazható

-könnyen kezelhető és szállítható

-a Tao-hangsorral történő terápiás munka elsajátításához első lépésként

 

 

Ára (cseresznye, juhar, kőris):                                                               980.-€  

Felár körtefa:                                                                                                          50.-€

Felár készítés egyetlen darab fából:                                                          215.-€

 (ritka, nagyon széles fatörzsek felhaszlásával

               a legszebbb optikai tulajdonságokkal.

  Lehetséges fafajták: cseresznye, kőris, juhar.)

 

Részletfizetési akció 2016 június 30-ig:

50% előleg (esetleges felárak az előleggel kerülnek kifizetésre):    

a fennmaradó 50% 4 havi törlesztőrészletben

 

Példa:

Basszus Tao-Hárfa cseresznyefából, standard változat:

előleg:                                                                                                                                  490.-€

4 havi törlesztörészlet, havonként:                                                                                      123.-€

 

A Tenor Tao-Hárfa

 

- 3 oktávos Tao-Hangsor (36 húrral)

- gyerekekkel ill. idősekkel történő munkához

 

- önállóan is alkalmazható

 

 

Ára:  680.-€ 

Felár körtefa: 25.-€

 

Részletfizetési akció: lásd  Basszus Tao-Hárfa

 

 

A Tao-hangágy

A Tao-hangágy -hasonlóan a Basszus Tao-Hárfához-a négy oktáv hangterjedelmű tao-hangsoron alapul,  a vibroakusztikus hatása (természetes rezonancia és hanghatás egyidejűsége)  a Basszus Tao-Hárfaval összehasonlítva azonban annak többszöröse, köszönhetően a rezonanciatest és a felfekvőfelület nagyságának és a konstrukció speciális belső kialakításának.

 

Klinikai kutatások bizonyítják, hogy a kezelt a Tao-Hangágyon történő kezelés során fiziológiailag is mélyalvás-szerű állapotokba jut, melyben a sejtszintű regeneráció a legaktívabb.

Több nyugati klinikán, már évek óta nagyon sikeresen alkalmazzák kísérő terápiás eszközként a legkülönfélébb területeken (pl. onkológia betegeknél komplementer kezelési módszernél, pszichoszomatika problémák esetén (testkép zavarok,, depresszió) vagy testi-lelki traumák kísérő terápiás eszközeként.

Ezen kívül természetgyógyász és zeneterápiás rendelökben mint egyik fő terápiás eszköz kerül alkalmazásra.

Az alkalmazásokról és kapcsolódó kutatásról  lásd bővebben:  Film a Tao-eszközökről 

 

Rendkívül jól kombinálható a Basszus Tao-Hárfával, amely a Tao-hangágy általános burokképzö és harmonizáló hatása mellett a különböző testrészekre helyezve (talp, comb, fenék, csípő, hát) lokálisan hat és katalizálja a Tao-hangággyal végzett munkát.

 

Tao-Hangágy ár:                                       3980.-€ 

 

Részletfizetési akció 2016 június 30-ig:

50% előleg,

a fennmaradó 50% 4 havi törlesztőrészletben:

-előleg:                                                                  1990.-€

-4 havi törlesztörészlet, havonként:                 498.-€

                                                       

Tao-Hangágy+

Basszus Tao-Hárfa+Táska:                   4920.-€

 

Részletfizetési akció 2016 június 30-ig:

50% előleg,

a fennmaradó 50% 4 havi törlesztőrészletben:

-előleg:                                                                 2460.-€

-4 havi törlesztörészlet, havonként:                  615.-€

 

A Zengőszékek

A legújabban kifejlesztett Tao hangszer, amely szintén a Tao-hangsoron hangoson alapul.

Jellemzői:

- könnyű és egyszerű használat

- kis helyigény, kis súly, könnyű szállítás

- intuitív játékmód

A legtöbb esetben már néhány perc elteltével érezhető a megnyugtató, kiegyensúlyozó, középbe rendező hatás. Emiatt nagyon hatékony mint ráhangoló, előkészítő hangszer pl. zene, -mozgás, -illetve pszichoterápiához. Ugyanakkor kiválóan alkalmazható önálló terápiás forma.

 

A Nagy Zengőszék

Köszönhetően az optimálisan elhelyezett ülőkének gyermekek kb. 9 éves kortól, idősek és várandós nők egyaránt kényelmesen használhatják.

 

A félig zárt, csak elöl nyitott hangtér biztonságot sugárzó burokként veszi körül a benne ülőt. Emellett megmarad a távolság a kezelést végzőtől. Ez fontos azok számára, akiknek nehézségei vannak a testi közelséggel, érintéssel.

Az egyszerű használat és a kis helyigény teszi optimálissá a hangkabint rövid kezelésekhez.

 

Testi mélyellazulás és vitalizáció, stresszoldást, lelki harmonizácó és integráció, énélmény -ezek jellemzik a Zengőszék hatását.

 

 

Örömmel említjhetjük meg itt, hogy a nagy Zengőszék 2009-ben a Folke Tagetthoff-féle fabelhaft!e Schule des Zuhörens (Alsó-Ausztria) éves díját nyerte el.

 

Ajánlott felhasználási területei:

- zeneterápia

- klinikum

- wellness és termálfürdők

- iskolák, gyógy- és szociálpedagógiai intézetek

- szülészet, szülőotthonok

- idősek otthona

- pszichoterápiás rendelők

 

 

Ára:  5980.-€

 

részletfizetési akció: lásd Tao-Hangágy

 

Bérlési táblázat itt »...

A Kis Zengőszék

 

A gyakran zajos, lármás óvodai, iskolai mindennapokban egyre nagyobb igény van nyugalomra és harmóniára. A kis hangkabin számukra egy hangbarlang vagy zengő trón, ahova visszavonulhatnak. A 3 oktávos Tao-hangsorral felhúrozott hangkabin a kellemes, lebegő hangjával rögtön egy mesés utazásra viszi el a gyermeket.

A kabin a napi rutinnak egy fix pontja lehet, amely jelentősen hozzájárulhat a gyerekek kiegyensúlyozottságához.

2-8 éves korig ajánlott.

A hangszeren való játék könnyen és intuitívan elsajátítható

Felhasználási területei:

- óvodák, speciális óvodák

- gyermekotthonok, gyermekfaluk

- iskolák alsó tagozata

- gyógypedagógiai iskolák

 

 

 

Ára:                                  3980.-€

 

 

 

 

 

 


                                                 (a magyar szöveg alakításában részben közreműködött: Déri Barna)

 

vissza a főoldalra »...